13. Trescovat

Naziv trase

Trescovăţ

Županija

Mehedinţi

Planinski masiv

Planine Almajului

Tip trase

Glavna

Oznaka

Crveni trougao (TR)

Opis trase

Trasa počinje na izlaz sa  nacionalnog puta DN 57 sa desne strane turističkog odmarališta Stariste, na kočijaškom putu penjajući laki nagib 10% i posle 400 m na desnoj strani nalazimo salaš Jovana Slava, posle 100 m nalazimo raskrsnicu 1, gde ćemo koristiti varijantu koja penja, i posle 100 m nalazimo salaš Avramovića Đorđa posle ulazimo u šumsku pozadinu gde preovlada cer i garnica a posle 250 m nalazimo raskrsnicu 2, pratimo desnu varijantu koja penja, i posle 350 m napuštamo šumsku pozadinu i ulazimo u jednu livadu gde nalazimo raskrsnicu 3 gde pratimo levu varijantu ulazeći u šumu graba i kukrike sa mešavinom muškojasena a posle 500 m nalazimo raskrsnicu 4 , pratimo levu varijantu trasa nastavljajući kroz šumsku pozadinu a posle 700 m ulazimo u livadu gde posle 50 m nalazimo raskrsnicu 5, turistička trasa nastavlja levom varijantom prelazeći pojanu preko vidljive putanje i posle 200 m nalazimo napušteni salaš 1, zatim se ulazi u šumsku pozadinu gde pratimo putanju i turističke znakove a posle 400 m na izlazak sa šumske pozadine nalazimo opremljeni izvor vode, ovde se nalazi i mesto odmarališta, zatim ulazimo u jednu pojanu gde nalazimo prvu tačku belvedere1. sa otvorom od 180 stepeni i se može videti Dunav i srpska obala gde se vidi muzej Lepenski Vir; trasa nastavlja kroz pojanu sve do napuštenog salaša broj 2, gde trasa menja pravac penjajući jedan nagib  20% na rastojanje od 150 m , prelazimo poljoprivredno zemljište i sižemo do salaša Jankulovići Milivoja, zatim ulazimo u šumsku pozadinu i pratimo kočijaški put oko 250 m , napuštamo šumsku pzadinu i put na levu stranu i ulazimo u livadu gde se nalazi tačka belvedere broj 2 sa otvorom od 180 stepeni i se može videti vulkanski neck Treskovac; prelazimo livadu i ulazimo u šumsku pozadinu oko 400 m do raskrsnice broj 4, prelazimo livadu i šumsku pozadinu jedno 400 m do raskrsnice broj 6, pratimo desnu varijantu jedno 400 m gde stižemo do male livade koju prelazimo, zatim ponovo kroz pozadinu šume gde nalazimo gorun i bukva šumu, i posle 100 m preovlada bukva a trasa počinje jače penjanje 30% na vidljivu putanju prateći turističke znakove, posle oko 300 m stižemo do mesta za Treskovac gde sledi da penjamo do Vh Treskovca, penjamo na levu stranu na stenovite padine prateći turističke znakove gde nalazimo tačku belvedere broj 3 sa otvorom od 360 stepeni i može se videti Dunav sve do Cozla a sa zapadne i istočne strane srpski i rumunski Greben, ka severu Vh Copriva, ali i salaši iz okoline Treskovca; vraćamo se nazad ka tački uspona i počinjemo da silazimo a posle 130 m napuštamo planinu i ulazimo u široku livadu gde imamo tačku belvedere broj 4 sa otvorom od 180 stepeni, i može se videti Dunav i Zapadna strana vulkanskog necka treskovac gde jedna od njegovih padina liči sa likom čoveka sa strane, nastavljamo kroz livadu i posle 200 m ulazimo kroz šumu prateći putanju i turističke oznake, i posle 400 m izlazimo u jednoj livadi u zapadnom pravcu oko 100 m gde ćemo ići po krajnosti šume prateći oznake do ulazka u šumskoj pozadini posle 100 m; prelazimo rastojanje od 550 m kroz šumu sve dok ne sretnemo stenovitu formaciju 1 gde se nastavlja po klizavom delu zemlje sa siparom  na rastojanje od 180 m do intersekcije dva ogaša gde se nalazi potok sa vodom za piće, odavde se trasa premešta na vrh sa desne strane i nastavlja prateći vidljivu putanju i turističke oznake na rastojanje od 600 m, zatim opet srećemo deo trase sa stenovitim formacijama 2, posle 200 m stižemo do tačke belvedere 5, koji se nalazi na stenovitom grebenu sa otvorom od 360 stepeni i može se videti Dunav, salaš Svetozara Petrovića, i donji deo Treskovca; silazimo ovaj stenoviti greben i na rastojanje od 100 m ulazimo u livadu gde ćemo naći salaš Svetozara Petrovića, zatim prelazimo livadu ka južnom pravcu i posle 300 m ulazimo u šumsku pozadinu gde prelazimo rastojanje od 150 m i ulazimo u livadu koju prelazimo 150 m i ponovo ulazimo u šumsku pozadinu pređemo 200 m i naiđemo na salaš Jovanović Milana a posle 50m je kraj trase.

Dužina u km

10 km

Razlika nivoa (ukupno)

675 m

Vreme trajanja

5-6 h (obrnuto5-6 h)

 Koordonate GPS

Početak trase – N44 32.533, E22 03.676

Salaš Iovanovici Slava – N44 33.595, E22 02.101

Raskrsnica 1 – N44 32.633, E22 03.615

Salaš Avramovici Gheorghe – N44 32.666, E22 03.572

Raskrsnica 2 – N44 32.801, E22 03.581

Raskrsnica 3 – N44 32.955, E22 03.517

Raskrsnica 4 – N44 33.143, E22 03.648

Raskrsnica 5 – N44 33.230, E22 03.281

Napušteni salaš 1 – N44 33.185, E22 03.165

Opremljeni izvor sa vodom – N44 33.232, E22 02.947

Mesto odmarališta – N44 33.232, E22 02.947

Tačka belvedere 1 – N44 33.329, E22 02.885

Napušteni salaš 2 – N44 33.383, E22 02.863

Salaš Ianculovici Milivoi – N44 33.348, E22 03.167

Tačka belvedere 2 – N44 33.444, E22 03.362

Raskrsnica 6 – N44 33.620, E22 03.618

Prema Trescovat – N44 33.935, E22 03.454

Tačkabelvedere 3 – N44 33.820, E22 03.325

Tačka belvedere 4 – N44 34.015, E22 03.329

Stenovita formacija1 – N44 34.022, E22 02.799

Potok – N44 34.002, E22 02.898

Stenovita formacija 2 – N44 33.739, E22 02.696

Tačka belvedere 5 – N44 33.701, E22 02.560

Salaš Petrovici Svetozar – N44 33.655, E22 02.504

Salaš  Iovanovici Milan – N44 33.595, E22 02.101

Kraj trase – N44 33.587, E22 02.068

Dostupno:

Proleće/Leto/Jesen

Br. Stavljenih znakova

504

Br. stubova

2

Br. strela indikatora

0

Br. Panela sa informacijama i njihov smeštaj

2 panela,oba panela, na ulaz i na izlaz DN57

Stanje trase

Dobro

Stanje oznaka

Dobro

Izvršenje radnji

Nema

Utočišta/skloništa na trasi Kapacitet br.,mesta/Njihovo stanje

Jedno mesto za kampovanje sa malim stolom , dve klupe i koš za đubre.

Stepen teškoće

Srednji

Važnost trase

Smanjena

Pristup oblasti

Autom – DN57

Godina odobrenja trase

2011

 

 

Prirodni elementi i tačke atrakcije:

Raznovrsni prirodni pejzaž.

Ova trasa predstavljena je faunističkim i florističkim elementima specifične J-Z oblasti Rumunije, koji su razvijeni u skladu sa postojećim klimatskih elemenata u ovom uglu zemlje (umereno kontinentalna klima sa mediteranskim uticajima).

Kod  flore nalazimo mešovite šume, gde nalazimo elemente kao cerul  (Quercus cerris), garnica (Quercus frainetto), grab (Carpinus betulus), kukrika (Carpinus orientalis), muškojasen (Fraxinus ornus), šume bukve itd.

Posebni floristički element nalazi se u vulkanski neck Trescovat I  najime crni banatski bor.

Vrhunac ove trase predstavlja vulkanski neck Treskovac koji je stenovita formacija I oduševljava ljudske oči, na kojem se nalaze vrste drveća I žbunja koje su vremenom dobile čudne oblike zahvaljujući vremenskih fenomena, takođe I tačka belvedere  PB3 odakle možemo videti kako je Dunav stvorio spektakularni tok kroz planine.

Što se tiče travne vegetacije možemo podvući: orhideea, karanfil, žuti mrazovac, lila mrazovac, visibaba, zvončić, mišjev rep, itd.

Fauna predstavljena je sisarima kao što su srndač (Capreolus capreolus), vuk (Canis lupus), divlja svinja, reptile kao  plijenor (Lacerta viridis), rogata zmija otrovnica (Viperă ammodytes), Hermann kornjača (Testudo hermanni boetgerri).

Naseljeni salaši gde možemo obezbediti turistima tradicionalne proizvode.

Cilj trase su Planine Treskovca, sa vulkanskim neckom, koji je potpunjavao Klisuru Đerdapa duž geoloških era, sa terigenskim vulkanita.

Počevši od doline Stariste, duž trase, u kratkim intervalima, de-a lungul traseului (oko pola sata), nalazimo tačke  belvedere,  mesta gde možete diviti: Dunav, Mala Cucuiova, Trescovatul Mic i Trescovatul Mare.

Tačke belvedere se nalaze na svim višim visinama, Punctele de belvedere sunt la altitudini din ce în ce mai ridicate, kulminirajući sa planinskim platom treskovca, mesto odakle se otvara impresivna panorama, preko srpskog I rumunskog dela. Imajući visinu od 755 m, planine Treskovca jesu jedne od najviših planina Prirodnog parka Portile de Fier. Teškoća trase nije velika, osim dela za penjanje planine, sa istočne strane planine, gde nagib može stići I do 70 %.

Planine Treskovca jesu impresionantne zahvaljujući vulkanskih stena (grimiz, kuarciferi, bazalti), skupina banatskog crnog bora, enklave sibliaka (liljan, kukrika, muškojasen, sumah), ali I zahvaljujući time, da kada već stigneš gore, imaš sve pod nogama. Odavde se pogled otvara prema zapadu sve do Ravensca, češko selo, a nizvodno na desnoj strani obale Dunava, vidi se srpski Greben. Trasa silazi sa zapadne strane planine prema jednim od palata iz ove zone, Palata Svetozara Petrovića, gde možeš naći tradicionalnu hranu.

Čak I ako traje 8 sati , trasa sa planine Treskovac biće za ekoturiste prilika da napune svoju dušu I pamet sa  slikama pejzaža brda, planina I vode , jedinstvene na svoj način, ali I od retke slikovitosti koju samo u ovom delu Rumunije možemo naći.

Mapa:

TrescovatTrescovat